Märkning av livsmedel

Vilka uppgifter ska finnas på förpackningen?

Beroende på vilken typ av livsmedel du vill sälja finns krav på att alla eller vissa av märkningsuppgifterna nedan anges. Livsmedlets nettokvantitet och alkoholhalt ska anges i samma synfält som beteckningen. 

Beteckning (artikel 9, 17 och bilaga VI), det vill säga livsmedlets namn ska finnas med i märkningen på förpackningen. Livsmedlets varumärke eller fantasinamn får inte ersätta beteckningen 

Exempel på en beteckning: ”kanelbullar
Exempel på ett fantasinamn: ”kalasknyten

Beteckningen ska ge en tydlig beskrivning av livsmedlet och inte vilseleda konsumenten. Exempel på när en beteckning kan vara vilseledande är om en ingrediens framhävs, utan att ingå i större mängd eller ge livsmedlet viss karaktär. Ibland behöver man i anslutning till beteckningen ange hur livsmedlet har behandlats för att konsumenten ska kunna föreställa sig varan, till exempel ”kokt skinka”.

I vissa fall ska ytterligare uppgifter anges direkt efter eller i närheten av livsmedlets beteckning.
Exempel: beteckningen för ett livsmedel som varit nedfryst, men säljs upptinat ska åtföljas av uppgiften ”upptinat”.

Ingrediensförteckning (artikel 9, 18 och bilaga VII) ska finnas i de flesta fall när livsmedlet innehåller mer än en ingrediens. Vissa undantag finns (se artikel 19). Beteckningen för en ingrediens ska också anges enligt bestämmelserna i artikel 17 och bilaga VI.

Ingredienserna ska anges i fallande storleksordning efter vikt, det vill säga den ingrediens som vägde mest vid framställningstidpunkten ska anges, först. Som huvudregel ska alla ingredienser anges. Även ingredienserna i en sammansatt ingrediens ska anges. I vissa fall kan man använda en kategoribeteckning.

Exempel: ”krydda”,” kryddor” eller ”kryddblandning” får användas som kategoribeteckning för kryddor som inte överstiger två procent av livsmedlets vikt. Se även bilaga VII, del B.

Observera! En kategoribeteckning får aldrig användas utan att det tydligt framgår om någon av de ingående ingredienserna är eller kommer från en allergen. Läs mer under rubriken ”Särskilt om allergener”.

Förteckningens överskrift ska innehålla ordet ingrediens.
Exempel: ”Ingredienser: potatismjöl, socker…..”.

Sammansatta ingredienser, det vill säga ingredienser som i sin tur består av flera ingredienser, får anges med en fastställd beteckning, enligt lag, eller en allmänt vedertagen beteckning, följt av en uppräkning av in­gredienserna som ingår. Om en fastställd eller allmänt vedertagen beteckning saknas måste varje ingrediens anges i fallande ordning efter vikt, så som de hamnar i det sammansatta livsmedlet.

Vegetabiliska oljor och fetter får grupperas tillsammans i ingrediensförteckningen under benämningen ”vegetabiliska oljor” eller ”vegetabiliska fetter”. Direkt därefter ska det stå vilket specifikt vegetabiliska ursprung fettet eller oljan har. Uppgiften får kompletteras med upplysningen ”i varierande proportion”.
Exempel: vegetabiliska oljor (från raps och majs i varierande proportion).