Infodot AB

Välkommen till infodot.se!

Affärside

Vi erbjuder industriella skrivarlösningar anpassade till kundens specifika utskriftsbehov av alltifrån produktionsdokument till etiketter för produktmärkning och emballagemärkning, där vissa skrivare kan utrustas med intern streckkodskontroll som garanterar fullständig läsbarhet.


Med hjälp av leverantörer och samarbetspartners kan vi konstruera helhetslösningar som innefattar såväl mjukvara som efterbearbetning och applicering på produkter respektive förpackningar och emballage.
Genom ett brett skrivarsortiment med ett stort urval skrivaremuleringar kan vi hjälpa till att ersätta uttjänta skrivare med lämpliga nya, utan omfattande och kostsamma program- och systemförändringar.

Bland våra kunder finns Pappersindustri, Tidningstryckerier, Bilindustri, Distributionsföretag m.m..