Infodot AB

Välkommen till infodot.se!

Extended Life Cartridge Ribbon x4

Översikt

Extended Life Cartridge Ribbon x4
From 1000 to 2000 LPM only, not for 500 LPM models 30,000 pages